Publicerad: 13 december 2019

Fråga och svar

Vad innebär variabeln Vårdgaranti JA/NEJ?

Tanken här är att skilja ut vad som ingår och inte ingår i vårdgarantin. Eftersom uppföljningen vidgas, kommer vi att följa upp vårdgarantin totalt och inte enbart det begränsade urval man valt att följa historiskt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!