Publicerad: 12 december 2019

Fråga och svar

Vad avses med avbruten vård på akutmottagning?

Enligt Socialstyrelsens förordning ”Förtydligande av föreskrifter till patientregistret” handlar det om patienter som avviker efter läkarbedömning. Om patienten avvikit innan läkarbedömning medför detta att besöket inte kan betraktas som ett läkarbesök och ska därför inte rapporteras.

Enligt förordningen får endast läkarbesök rapporteras till patientregistret.

  • Om patienten avviker på eget initiativ efter läkarbedömning rapporteras det med alternativ 1.
  • Om vården avbrutits på annat sätt ska fältet lämnas blankt.
  • Om vården fullföljs ska fältet lämnas blankt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!