Publicerad: 12 december 2019

Fråga och svar

Vad avser variabeln Bokningssätt?

Uppföljningsmodellen innehåller olika bokningssätt.

Tabellen beskriver fem olika bokningssätt, som numreras 1 till 5. Bokningssätten kan initieras antingen av patienten eller vården.

Beskrivning av variabeln Bokningssätt

1 = Bokat själv

Patienten, alternativt vården, initierar kontakten. Patienten bokar själv kontakten via exempelvis webbtidbok.

2 = Bokad eller överenskommen tid

Patienten, alternativt vården, initierar kontakten. Tid bokas direkt i samråd, överenskommen tid.

3 = Bokad eller erbjuden tid

Patienten, alternativt vården, initierar kontakten. Tid bokas och erbjuds patienten.

4 = Bokad

Patienten, alternativt vården, initierar kontakten. Tid bokas och erbjuds patienten, alternativt bokas direkt i samråd, överenskommen tid. Används om inte 2 eller 3 kan identifieras.

5 = Obokad

Kontakten har inte varit planerad, exempelvis drop-in.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!