Publicerad: 13 mars 2020

Fråga och svar

Hur gör vi om det är osäkert vilken yrkesgrupp patienten ska träffa?

Om det vid en första kontakt inte är bestämt vilken profession som en patient ska träffa, anges XS922 Övriga.

Det förekommer ju att det inte går att ange vilken vårdgivare som ska träffa patienten, till exempel inom psykiatrin som inte alltid anger vårdgivare på planerad/bokad kontakt eftersom det är flera vårdgivare som kan träffa patienten.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!