Publicerad: 12 december 2019

Fråga och svar

Hur definieras ett akutbesök?

Definitionen för akut öppenvård enligt Socialstyrelsens termbank är ”Öppenvårdsbesök där patients tillstånd kräver omedelbar bedömning”.

För akut sjukdom eller skada finns en definition i Socialstyrelsens rapport ”Akut omhändertagande. Ett underlag för kompetensutveckling vid omhändertagande av akut sjuka och skadade” från 1994, som fortfarande gäller:

”Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn.”

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!