Publicerad: 12 december 2019

Fråga och svar

Hur definieras akutverksamhet?

Ni identifierar akutverksamheten samt övriga kontakter enligt tabellen (hämtad från Socialstyrelsens förordning ”Förtydligande av föreskrifter till patientregistret”), men ledtider krävs bara för 1, det vill säga två eller fler samlokaliserade somatiska specialiteter.

0 = ej akutverksamhet

1 = Akutmottagning med två eller flera somatiska specialiteter som är samlokaliserade

2= Akutmottagning med endast en somatisk specialitet

3= Psykiatrisk akutmottagning (anges även om mottagningen är samlokaliserad med annan specialitet)

4= Närakut eller närsjukhus med jourmottagning

5= Övrig akutverksamhet

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!