Publicerad: 22 januari 2020

Fråga och svar

Kommer vårdkontakter att synkas ihop med patientregistret PAR?

För vårdkontakter är det delvis samma tolkning och kodning som PAR, men distanskontakterna redovisas olika. Definitionen av distanskontakter i PAR är ganska grov och utifrån synpunkter vi fått har vi valt en högre detaljeringsnivå. En eventuell framtida synkronisering mot PAR är en fråga för Socialstyrelsen.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!