Publicerad: 12 december 2019

Fråga och svar

Vilken är rapporteringsfrekvensen?

Data rapporteras en månad i taget. Genomförda kontakter rapporteras senast den 20:e efterföljande månad. Väntande vid månadsskiftet rapporteras senast den 20:e efterföljande månad.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!