Publicerad: 15 juni 2020

Fråga och svar

Hur gör vi med rapportering av BUP-satsning?

Sättet att visa statistiken kommer att uppdateras och anpassas till den nya överenskommelsen. När den nya modellen för den specialiserade vården börjar användas kommer även grafer och tabeller på vantetider.se att uppdateras.

Tidigare rapporterades data inom ramen för BUP-satsningen manuellt. All inrapporterad data kommer att finnas kvar och statistiken finns att tillgå inom det närmaste tiden. Vi har inte tagit ställning till om och i så fall i vilken form tidigare statistik ska vara tillgänglig i det långa perspektivet.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!