Publicerad: 16 mars 2020

Utökad uppföljning specialiserad vård

I överenskommelsen om den uppdaterade kömiljarden ingår att åstadkomma en bredare uppföljning av vårdgarantin och tillgängligheten inom den specialiserade vården. Som stöd för regionerna finns en projektorganisation på SKR och kontaktpersoner i varje region.

Bakgrund till den bredare uppföljningen

Den utökade uppföljningen i den specialiserade vården ingår i SKR:s överenskommelser med staten om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Satsningen fanns med redan i överenskommelsen 2019 om en uppdaterad kömiljard. Den utökade uppföljningen i den specialiserade vården följer efter motsvarande uppföljning i primärvården. I primärvården förstärktes vårdgarantin den 1 januari 2019, samtidigt som en bredare uppföljning infördes. I den specialiserade vården kvarstår den tidigare beslutade vårdgarantin, men den bredare uppföljningen gör det möjligt att bättre följa upp hur vårdgarantin uppfylls. Den bredare bilden ger också bättre underlag för verksamheterna som enklare kan följa upp om en verksamhetsförändring ger önskat resultat.

Överenskommelse 2020 om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

I februari 2020 betalades de första prestationsbaserade medlen ut efter januari månads uppföljning av väntetiderna till första besök och till operation/behandling i den specialiserade vården, enligt överenskommelsen. Uppföljningen avser den tidigare införda vårdgarantin, en jämförelse med samma månad 2019 och som visar på allmänt minskade väntetider. Samtliga resultat redovisas på webbplatsen Väntetider i vården.

Minskade väntetider till specialiserad vård

Väntetider i vården, tillgänglighetssatsning 2020

Införandestöd

Inriktningen på SKR:s stöd har – med tanke på den relativt korta tid som återstår till den 1 april 2020 – en tyngdpunkt på de tekniska delarna, det vill säga hur data ska rapporteras in till den databas som ger underlag till www.vantetider.se och hur data hanteras för att ge en bra återkoppling till verksamheterna. SKR ska också ge stöd för det arbete som behövs i verksamheterna. I införandestödet ingår bland annat flera webbsändningar med möjlighet att ställa frågor.

Införandestöd uppföljning specialiserad vård

Regionernas uppdrag

Enligt överenskommelsen ska regionerna under 2019 och inledning av 2020:

 • tillsammans med SKL delta i ett nationellt projekt med syfte att utveckla och implementera en modell för uppföljning av den specialiserade vården, i enlighet med modellen för uppföljning av primärvården
 • förbereda införandet av en utvecklad uppföljning av specialiserad vård, för att kunna redovisa alla kontakter som besök, återbesök, utredningar, operationer, behandlingar och åtgärder inom den specialiserade vården.

Modellen ska vara implementerad i samtliga regioner, och produktionsdata ska vara kvalitetssäkrad och klar för leverans till nationella väntetidsdatabasen senast den 1 april 2020.

Styrgrupp och projektledning

Det finns en styrgrupp för arbetet:

 • Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Östergötland
 • Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland
 • Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar Län
 • Henrik Pederby, kommunikationsdirektör Region Dalarna
 • Annika Brodin-Blomberg, ansvarig handläggare för tillgänglighetsfrågor vid SKR och beställare av projektet
 • Hanna Wahlund, representant för Nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!