Publicerad: 27 november 2019

Utökad uppföljning specialiserad vård

I överenskommelsen om den uppdaterade kömiljarden ingår att åstadkomma en bredare uppföljning av tillgängligheten inom den specialiserade vården. Som stöd för regionerna finns en projektorganisation på SKR och kontaktpersoner i varje region.

Bakgrund till den bredare uppföljningen

Den 1 januari 2019 förstärktes vårdgarantin i primärvården, samtidigt som en bredare uppföljning infördes. Den bredare uppföljningen gör det möjligt att följa upp alla kontakter som sker i primärvården, oavsett yrkeskategori och form av kontakt/besök. Motsvarande arbete ska nu göras inom den specialiserade vården, enligt överenskommelsen för 2019 om en uppdaterad kömiljard. Det ska gå att följa upp till exempel enskilda diagnosgrupper och olika typer av besök (fysiska eller digitala). Därmed ska det också vara enklare att följa upp om en verksamhetsförändring ger önskat resultat.

Överenskommelse kömiljard

Pilottest

Under november och december 2019 pågår pilottest med tre regioner: Kalmar, Stockholm och Västerbotten. Testen består i att verifiera att leveransen tekniskt tas emot på ett korrekt sätt; att leveransvägen fungerar och att data tas emot i databasen enligt specifikation. Pilottesten kommer också att visa om de efterfrågade datavariablerna kan fångas i respektive regions system.

Införandestöd

Inriktningen på SKR:s stöd har – med tanke på den relativt korta tid som återstår till den 1 april 2020 – en tyngdpunkt på de tekniska delarna (hur data ska rapporteras in till den databas som ger underlag till www.vantetider.se) men ska också ge stöd för det arbete som behövs i verksamheterna. I införandestödet ingår bland annat flera webbsändningar med möjlighet att ställa frågor.

Införandestöd uppföljning specialiserad vård

Regionernas uppdrag

Enligt överenskommelsen ska regionerna under 2019:

  • tillsammans med SKL delta i ett nationellt projekt med syfte att utveckla och implementera en modell för uppföljning av den specialiserade vården, i enlighet med modellen för uppföljning av primärvården
  • förbereda införandet av en utvecklad uppföljning av specialiserad vård, för att kunna redovisa alla kontakter som besök, återbesök, utredningar, operationer, behandlingar och åtgärder inom den specialiserade vården.

Modellen ska vara implementerad i samtliga regioner, och produktionsdata ska vara kvalitetssäkrad och klar för leverans till nationella väntetidsdatabasen senast den 1 april 2020.

Styrgrupp och projektledning

Det finns en styrgrupp för arbetet:

  • Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar Län
  • Rebecca Fredriksson, kommunikationsdirektör Region Uppsala
  • Annika Brodin-Blomberg, ansvarig handläggare för tillgänglighetsfrågor vid SKR och beställare av projektet
  • Hanna Wahlund, representant för Nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Projektledare är Lisbeth Isaksson, SKR.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Isaksson
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot