Publicerad: 27 november 2019

Följa upp ledtider inom klinisk patologi

Under 2018 inledde landets regioner arbetet med att implementera en nationell modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi. Under 2019 arbetar SKR främst med återföring av resultat till verksamheten, men även med fortsatt stöd till regionerna för implementering.

Under 2015–2017 har olika projekt genomförts inom SKR i syfte att ta fram en kvalitetssäkrad nationell modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi. Uppföljningsmodellen har kvalitetssäkrats både teoretiskt och praktiskt genom en pilottest som genomfördes i fem landsting och regioner under 2017.

Målet är att regionerna använder uppföljningsmodellen i syfte att utveckla och förbättra tjänste- och servicekvalitet i vårdprocessen, utifrån patientperspektivet.

SKR:s stöd under 2019 ska

  • möjliggöra återföring av resultat som underlag för analys
  • beskriva hur resultat kan utgöra underlag för planering och utveckling av verksamheten
  • ge fortsatt stöd till regionerna vid implementering av uppföljningsmodellen.

Uppföljning inom patologi förbättrar för patienten

Patologi är en viktig del i processen att ställa rätt diagnos, ge underlag för beslut om behandling och för att kunna ge en effektiv sjukvård. Att få kunskap om ledtider inom patologi ger verksamheter möjlighet till jämförelser med andra och utgör underlag för utveckling samt uppföljning av tillgängligheten.

Modellen för uppföljning som SKR arbetar fram ska ge underlag som bidrar till ökad nytta, transparens och förbättrad tillgänglighet för patienten.

Modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!