Publicerad: 27 november 2019

Patientkontrakt stärker patientsäkerheten

Att jobba med patientkontrakt stärker också patientsäkerheten, särskilt när patienten ska få sin fortsatta vård hos en annan vårdgivare eller i den kommunala omsorgen.

Det finns flera kopplingar mellan patientsäkerhet och patientkontrakt. Precis som i arbetet med patientkontrakt, är det normer och värderingar som skapar en patientsäkerhetskultur. I Patientsäkerhetslagen står inskrivet att vårdgivaren ska ge patienter och deras anhöriga möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet, och patientens delaktighet anses alltmer betydelsefull. Patientsäkerhet finns redan högt på agendan hos alla medarbetare i vård och omsorg, och därför kan arbetet med patientkontrakt involveras i det som redan görs.

Vid mätningar av vårdskador, visar det sig att det är vid övergången mellan olika vårdgivare som riskerna är störst för att patienten råkar ut för vårdskador. I filmen beskriver Per Wiger, chefläkare vid Alingsås sjukhus, varför patientkontrakt är viktigt för att stärka patientsäkerheten.

Filmen är inspelad i november 2018 och det är Anette Nilsson, projektledare för SKR:s arbete med patientkontrakt som intervjuar.

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!