Publicerad: 27 november 2019

Patientkontrakt på 1177.se

En framtidsvision är att patientens samtliga vårdinsatser ska kunna synas på 1177.se. Syftet är att patienten enkelt ska kunna få överblick över alla sina insatser och kontakter med vård och omsorg.

Det är Inera som har fått i uppdrag av SKR att inom ramen för arbetet med patientkontrakt genomföra en förstudie för att belysa hur en sammanhållen överblick kan bli möjlig på 1177.se. Förstudien beskriver förutsättningarna när det gäller bland annat juridik, lagstiftning, regelverk, verksamhetsprocesser, införande och arbetssätt. Den beräknas vara klar i slutet av 2019.

Information om förstudien för sammanhållen överblick på 1177.se (Inera)

Förstudien kommer att följas av en referensgrupp från SKR och av regeringens samordnare för omställningen till God och Nära vård, Anna Nergårdh, som har Patientkontrakt för personer med kroniska sjukdomar som ett extra delbetänkande i sin utredning:

"Utredningens uppdrag utvidgas till att även omfatta förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov och överväga en författningsreglering som ställer krav på patientkontrakt i form av en övergripande vårdplan."

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Tilläggsdirektivet i sin helhet (regeringen.se)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!