Publicerad: 19 februari 2020

Patientkontrakt och vårdförlopp

I överenskommelsen mellan SKR och regeringen om vårdförlopp, anges att patientkontrakt kommer att vara en central del i arbetet.

Vårdförlopp ska kunna omfatta en hel vårdkedja. Tidigare har standardiserade vårdförlopp tagits fram för olika cancersjukdomar och då börjat vid välgrundad misstanke om sjukdom och slutat vid första behandling. Med överenskommelsen utvidgas vårdförloppen till att också omfatta andra, ofta kroniska, sjukdomar. För patienter med en långvarig sjukdom och som har många olika vårdkontakter, blir en sammanhållen vårdplan och patientkontrakt extra viktigt. För 2020 ingår vårdförloppen som en del i överenskommelsen om en God och nära vård.

Överenskommelse om vårdförlopp

Informationsansvarig

  • Christina Holmström
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!