Publicerad: 22 januari 2020

Lärande exempel, patientkontrakt

Runtom i Sverige pågår regionernas arbete med att införa patientkontrakt, som en viktig del i att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan. Här ger vi några exempel på framgångsrikt arbete.

För att lyckas nå de effekter som patientkontraktet innebär, är det avgörande hur vården arbetar med värderingar i vardagen och att det blir en del i arbetskulturen.

Utveckla vårdkontrakt med patientdagbok som läromedel

Ortopedkliniken i Oskarshamn använder ett vårdkontrakt för att de som söker vård på kliniken ska få tydliga löften. För att lära mer om hur patienterna faktiskt upplever vårdprocessen får utvalda patienter skriva dagbok under hela resan, från planering till sista uppföljningen sex veckor efter operation. Dagböckerna ger både patient och vårdpersonal lärdomar och insikter om vad som är betydelsefullt för patienten.

Utveckla vårdkontrakt med patientdagbok som läromedel

Dela era berättelser – upprop till regioner

Kraften i den goda berättelsen kan stärka vårt gemensamma kulturbygge. Vi vill samla och sprida berättelser från både patienter och professionsföreträdare. Berättelser som kan bidra till att synlig- och tydliggöra vad patientkontrakt är i praktiken och vilka värden det skapar. Berättelser som beskriver att patientens egna resurser tas tillvara för att stärka individens egen kraft och frigöra resurser i vården.

Mall för berättelser om patientkontrakt i vardagen (PDF, nytt fönster)

Upprop till regioner att skicka in berättelser om arbetet med patientkontrakt till SKR (PDF, nytt fönster)

Rehabmedicin vid Hallands sjukhus har kulturen och strukturen på plats

För medarbetarna vid Rehabiliteringsmedicin vid Hallands sjukhus i Halmstad är arbetet bakom patientkontrakt inte någon nyhet – här finns redan ett långsiktigt, systematiskt och personcentrerat arbetssätt som gör att de fyra delarna i patientkontraktet genomsyrar kulturen.

I filmen beskriver fysioterapeuten Ingrid Yngvesson-Burman och överläkaren Karin Rennblad hur de till exempel ser till att patienter som lämnar kliniken för vidare vård någon annanstans har med sig en mapp med all information. Här finns intyg, rehabplan och annan medicinsk information, förteckning över läkemedel, bruksanvisningar för eventuella hjälpmedel och kontaktuppgifter. Det innebär en trygghet både för patienten och för den vårdpersonal som tar över. För medarbetarna på Rehabiliteringsmedicin innebär de här rutinerna att de vet sin roll i processen och att det är lättare att motivera patienterna till eget ansvar, vilket är viktigt just när det handlar om rehabilitering. Dessutom blir det roligare att jobba.

Ingrid Yngvesson-Burman och Karin Rennblad intervjuas i filmen av Anette Nilsson, projektledare för SKR:s stöd till regionernas arbete med att införa patientkontrakt. Filmen är inspelad hösten 2018. Filmen är 13 minuter.

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!