Publicerad: 20 november 2019

Pågående arbete inom standardiserade vårdförlopp

Målet med standardiserade vårdförlopp är att de ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process.

Arbetet startas upp i omgångar

Standardiserade vårdförlopp kommer tas fram i flera omgångar. Inledningsvis kommer tio sjukdomsområden att starta upp i en första omgång under hösten 2019. Minst fem standardiserade vårdförlopp ska implementeras under 2020. Etapp två påbörjas under 2020, vilket innebär att ytterligare områden utarbetas och sedan implementeras under 2021.

Startar i etapp 1

Ett nationellt programområde i kunskapsstyrningssystemet blir huvudansvarigt för arbetet med respektive standardiserat vårdförlopp. I det ingår att samverka med de aktörer som berörs av den patientprocess som respektive standardiserat vårdförlopp bygger på. Det kan till exempel handla om att samarbeta med andra nationella programområden, patientorganisationer och myndigheter.

Varje nationellt programområde utser en arbetsgrupp (NAG) som ska arbeta med framtagandet av vårdförloppen. Arbetsgruppen består av olika kompetenser, till exempel sakkunniga inom olika områden, patientföreträdare, ekonom med flera.

Arbetet med följande standardiserade vårdförlopp startade september 2019.

 

Standardiserat vårdförlopp

Nationellt programområde (NPO) med huvudsakligt ansvar

Hjärtsvikt

NPO hjärt- och kärlsjukdomar

Höftartros

NPO rörelseorganens sjukdomar

Kritisk ischemi

NPO hjärt- och kärlsjukdomar

Kol

NPO lung- och allergisjukdomar

Osteoporos

NPO endokrina sjukdomar

Reumatoid artrit

NPO reumatiska sjukdomar

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

NPO psykisk hälsa

Sepsis

NPO infektionssjukdomar

Stroke

NPO nervsystemets sjukdomar

Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar

 NPO äldres hälsa

Ordförande och processledare

Kontaktuppgifter till respektive nationell arbetsgrupp för framtagandet av standardiserat vårdförlopp.

Kontaktuppgifter ordförande och processledare i arbetsgrupper (PDF, nytt fönster)

Presentationsmaterial om vårdförlopp

Här finns ett stödmaterial för dig som ska presentera om standardiserade vårdförlopp i olika sammanhang.

Presentation om Standardiserade vårdförlopp (PPT, nytt fönster)

Presentation om Standardiserade vårdförlopp (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot