Publicerad: 20 december 2019

Överenskommelse om vårdförlopp för god och jämlik vård

Syftet med överenskommelsen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Det sker bland annat genom att förstärka Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård där arbetet med vårdförloppen kommer att ingå.

Med överenskommelsen 2020 vill SKR och regeringen bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process. Därför införs personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Detta är en fortsättning på det pågående arbetet med standardiserade vårdförlopp, som det tidigare benämndes. Överenskommelsen är uppdelad i flera områden. För personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp se kapitel 8.

Överenskommelse Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020 (pdf, nytt fönster)

Fördelning av medel 2020

Överenskommelsen omfattar 290 miljoner kronor varav 60 miljoner kronor ska gå till att stödja pågående arbete med de vårdförlopp som påbörjades 2019 samt stödja framtagande av ytterligare vårdförlopp under 2020.

Resterande 215 miljoner ska gå till att förbereda verksamheterna i regionerna att införa de framtagna vårdförloppen under 2020. SKR tilldelas 15 miljoner kronor för att koordinera och stödja arbetet. Överenskommelsen gäller för 2020 men omfattar även 2021.

Bakgrund och erfarenhet från cancerområdet

Bakgrunden till denna överenskommelsen om standardiserade vårdförlopp är den tidigare överenskommelsen inom cancer med syfte att korta väntetider och minska regionala skillnader i cancervården. Det har skett genom att utarbeta och införa standardiserade vårdförlopp.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!