Publicerad: 28 januari 2020

Stödmaterial vårdförlopp

Inför arbetet med vårdförloppen finns presentationsmaterial, checklistor och filmer som stöd.

Checklista att användas i förberedelsearbetet inför att vårdförlopp ska införas.

Checklista för regional analys vårdförlopp (PDF, nytt fönster)

Presentation om syftet och arbetet med vårdförlopp.

Presentation om vårdförlopp (PPT, nytt fönster)

Presentation om vårdförlopp (PDF, nytt fönster)

Filmer

För att ytterligare förklara vad vårdförlopp innebär har systemet för kunskapsstyrning tagit fram ett antal korta filmer som reder ut begreppen.

Mats Bojestig, ordförande Nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård, förklarar värdet av vårdförloppen och bemöter kritik. Längd: 4 minuter.

Kristoffer Strålin, överläkare, berättar utifrån ett professionsperspektiv hur vårdförlopp kommer att göra skillnad. Längd: 5 minuter

Helena Conning, patientföreträdare, blir intervjuad om vikten av patientmedverkan i vårdförloppen. Längd: 4 minuter.

Christina Holmström, processledare, berättar om arbetet med framtagandet av vårdförlopp. Längd: 4 minuter.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!