Publicerad: 18 maj 2020

Godkända vårdförlopp

Styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) beslutar och godkänner vårdförlopp som ska införas. Därefter fattar regionerna beslut om att inför vårdförloppen i vården.

Den 15 maj 2020 fattades beslut om att godkänna personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för:

  • reumatoid artrit
  • höftledsartros i primärvård
  • stroke och TIA.

Vårdförloppen finns tillgängliga i regionernas gemensamma system för kunskapsstöd.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial

Kort presentation av vårdförloppen. Ytterligare stödmaterial för införande kommer att tas fram.

Vårdförlopp införande 2020 (PDF, nytt fönster) 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!