Publicerad: 31 oktober 2019

Patientmedverkan i kunskapsstyrning

I kunskapsstyrningssystemet finns en rutin för patient- och nätståendemedverkan. Syftet är att stärka det centrala målet om att tillvarata patienters, brukares och närståendes erfarenheter och kunskap för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.

En av målen med kunskapsstyrning är att identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten som en del av vardagen. Det gäller så väl i det enskilda mötet mellan invånare och hälso- och sjukvårdens medarbetare som att ha med patienters, brukare och närstående eller representanter för dessa i arbetsgrupper i utvecklingsarbeten.

Rutin för patientmedverkan (PDF, nytt fönster)

Tydliggör arbetssätt

Rutinen för patient- och närståendemedverkan gör det bland annat tydligare hur nationella arbetsgrupper kan rekrytera patienter, brukare och närstående till sitt arbete. Vilka kompetenser och kunskaper som personerna behöver ha i de olika arbetsgrupperna kommer att variera och se olika ut beroende på vilka frågor som gruppen arbetar med. Därför finns det i rutinen uttryckt att rekrytering av patienter och/eller närstående ska ske utifrån kunskapsbehov och att det kan vara såväl från patient- och näståendeorganisationer som på andra sätt.

Rutien redogör även för hur uppdragsbeskrivning tas fram för medverkande personer, hur de ska ersättas för sin medverkan samt vikten av att ha goda förutsättningar att delta i arbete till exempel genom en introdtuktion och inkluderande arbetsformer.

Rutinen är framtagen av Nationell arbetsgrupp (NAG) patientmedverkan i vilken både representanter från alla sjukvårdsregioner och flera patientföreningar har ingått.

Patient- och närståendemedverkan i webbsändningen öppet forum

Denna webbsändning handlar om hur en kan identifiera områden för förbättringsarbete, planera och genomföra insatser samt följa upp effekten av dem. Det tar även upp rutinen för patient- och närståendemedverkan i kunskapsstyrningssystemet samt varför patientmedverkan är en framgångsfaktor i att utveckla hälso- och sjukvård.

Gäster i studion var Susanna Lagersten, tillförordnad chef vid Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm samt Anna Olheden, representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i Nationell arbetsgrupp patientmedverkan samt verksamhetsutvecklare i Region Kalmar.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!