Publicerad: 7 april 2020

Patientmedverkan i kunskapsstyrning

I kunskapsstyrningssystemet finns en rutin för patient- och närståendemedverkan. Syftet är att stärka det centrala målet om att tillvarata patienters, brukares och närståendes erfarenheter och kunskap för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.

Ett av målen med kunskapsstyrning är att identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten, som en del av vardagen. Det gäller såväl i det enskilda mötet mellan medborgare och hälso- och sjukvårdens medarbetare, som att inkludera patienter, brukare och närstående eller representanter för dessa i arbetsgrupper i utvecklingsarbeten.

Rutin för patientmedverkan (PDF, nytt fönster)

Tydliggör arbetssätt

Rutinen för patient- och närståendemedverkan gör det bland annat tydligare hur nationella arbetsgrupper kan rekrytera patienter, brukare och närstående till sitt arbete. De kompetenser och kunskaper som personerna behöver ha i de olika arbetsgrupperna varierar, beroende på vilka frågor gruppen arbetar med. Därför står det i rutinen att rekrytering av patienter och/eller närstående ska ske utifrån kunskapsbehov, och att det kan vara såväl från patient- och närståendeorganisationer som på andra sätt.

Rutinen redogör även för hur uppdragsbeskrivning tas fram för medverkande personer, hur de ska ersättas för sin medverkan samt vikten av att ha goda förutsättningar att delta i arbete, till exempel genom en introduktion och inkluderande arbetsformer.

Rutinen är framtagen av Nationell arbetsgrupp (NAG) för patientmedverkan, där representanter från alla sjukvårdsregioner och flera patientföreningar ingår.

Processer och mallar för patientmedverkan

Nomineringsprocess för adjungerade NPO, NSG och NAG (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse med patient- och närståendeföreträdare (Word, nytt fönster)

Checklista kompetensinventering NAG (Word, nytt fönster)

Jävsdeklaration, mall (Word, nytt fönster)

Uppdragningsbeskrivning NAG NPO, mall (Word, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!