Publicerad: 29 oktober 2019

Fråga och svar

Vilka kriterier finns för de nya standardiserade vårdförloppen?

De ska kunna:

  • innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar
  • starta i primärvården och vid behov innefatta kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstinsatser
  • omfatta flera specialiteter
  • utgå från nationella vårdprogram som finns eller utarbetas
  • utformas så att de kan följa i de nya digitala vårdstöden om utvecklas och upphandlas

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot