Publicerad: 18 december 2019

Fråga och svar

Vilka är förutsättningarna för att ta fram de första vårdförloppen?

Det behövs ett gediget kunskapsunderlag att utgå ifrån till exempel nationella riktlinjer. Vårdförloppen ska alltid baseras på bästa tillgängliga kunskap. Därför är det viktigt med bred förankring inom olika kompetenser bland annat inom profession och patientorganisationer.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!