Publicerad: 20 maj 2019

Fråga och svar

Varför är fokus på standardiserade vårdförlopp i överenskommelsen?

Bakgrunden är de positiva erfarenheterna av överenskommelsen inom cancerområdet som har funnits sedan 2015. I det arbetet har det bland annat utarbetats standardiserade vårdförlopp. Det standardiserade vårdförloppet har som syfte att korta tiden mellan misstanke om sjukdom till att starta en behandling.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot