Publicerad: 18 december 2019

Fråga och svar

Vad är patientkontrakt och hur kommer det in i arbetet med vårdförlopp?

Patientkontrakt är en överenskommelse med patienten som innebär att en gemensam plan tas fram mellan patienten och dess samtliga vårdkontakter om vem som ska göra vad, hur och när. Det bidrar till att ansvaret för vården blir tydligt. Patientkontrakt kommer att bli en viktig del av arbetet och förutsättningarna för hur det ska genomföras kommer att utarbetas.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!