Publicerad: 18 december 2019

Fråga och svar

Hur vet vi om vårdförloppen kommer användas?

Vårdförloppen kommer att följas upp och utvärderas. Det kommer också att ske ett ständigt förbättringsarbete för att uppdatera och utveckla vårdförloppen.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!