Publicerad: 29 april 2020

Fråga och svar

Hur ser processen för framtagande ut?

Det går ut en förfrågan till alla nationella programområden i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. De får då anmäla sitt intresse för att ta fram vårdförlopp. Nationella arbetsgrupper för respektive sjukdomsområde träffas löpande och arbetar fram vårdförloppen. Förslagen går sedan ut på remiss där både företrädare för patienter och profession har möjlighet att lämna synpunkter. När ett vårdförlopp är godkänt kommer införandet i vård och omsorg att påbörjas.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!