Öppet forum, Stärkt uppföljning och analys

Hur kan vi jobba smart tillsammans kring uppföljning och analys? Vår väg till framgång börjar i patientens vardag, och analys av vårdens resultat är därför startpunkten i gemensamma insatser för jämlik vård. Representanter från den nationell samverkansgruppen för uppföljning och analys berättar mer.

Informationsansvarig

  • Selma Wolofsky
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!