Publicerad: 19 augusti 2019

Öppet forum, kunskapsstyrning: Läkemedel och medicinteknik

I detta öppet forum får vi lära oss mer om den nya samverkansmodellen för medicinteknik som regionerna går in i från och med 2020, samt om regionernas samverkansmodel för läkemedel. 

Ort: Stockholm

Tid: 27 maj 2019

Målgrupp: Personer med ett uppdrag i regionernas kunskapsstyrningssystem, personer vars arbete nära kopplar till regionernas kunskapsstyrningssystem.

Ett öppet forum är cirka 45 minuter långt.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!