Öppet forum, erfarenheter från Nationellt programområde psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, berättar bland annat framgångsfaktorer i arbetet inom området och hur samverkan med kommunerna har byggts upp.

Informationsansvarig

  • Selma Wolofsky
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!