Publicerad: 10 mars 2020

"Vi kommer att göra skillnad för liv och jämlik hälsa"

Insatser för att förebygga och behandla barnfetma, bättre rutiner för att utreda och behandla matallergier och bättre utredning av kognitiv svikt vid misstanke om demenssjukdom. Det är tre exempel på ett 150-tal insatser som görs under 2020 för en god vård genom kunskapsstyrning.

Sedan uppstarten våren 2018 av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har 26 nationella programområden och åtta nationella samverkansgrupper startat upp och inlett arbete. För 2020 planerar grupperna totalt sett ett 150-tal insatser för att på olika sätt utveckla och förbättra svensk hälso- och sjukvård.

Sammanfattning av planerade insatser i nationella programområden och nationella samverkansgrupper 2020, (PDF nytt fönster)

– Det stora engagemang som finns i grupperna är slående och syns i deras arbete med olika insatser. På en övergripande nivå kan man tänka att insatserna täcker oerhört mycket. Samtidigt är sjukvård och hälsa omfattande områden och vi behöver stödja utveckling inom alla områden i kunskapsstyrningssystemet, säger Mats Bojestig, ordförande i styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet.

Håll det enkelt - gör skillnad

I uppdraget för programområdena och samverkansgrupperna ingår att göra analyser av skillnader i resultat för patienterna, analyser av var det är möjligt att göra verklig skillnad till det bättre och vad som utifrån effektivitet är ändamålsenligt att jobba med tillsammans nationellt. Baserat på analysen tar grupperna sedan fram områden för förbättringsinsatser. Det kan till exempel handla om att ta fram nationella kunskapsstöd såsom vårdprogram och vårdförlopp, arbeta med att föra in nya läkemedel och medicinteknisk utrustning i vården på ett ordnat sätt eller stärka uppföljningen av vården inom ett område.

Både programområdenas och samverkansgruppernas arbete kommer att ha stor påverkan på hälso- och sjukvården och ambitionerna är stora, menar Mats Bojestig. Han ser också en utmaning i att hålla alla insatser och allt stöd tillräckligt enkla för att använda.

– Risken är att vi tar fram stöd och arbetssätt som blir tunga för vården. Här har vi en utmaning i att hålla alla insatser på en nivå som gör dem användbara och till ett stöd för både patienter och medarbetare. Jag tycker mig se att vården i Sverige organiserar sig för att kunna ta emot och använda detta stöd och det blir det allra viktigaste att fokusera på de närmaste åren.

”Hur många liv har du räddat idag?”

Att rädda liv och bidra till jämlik hälsa är visionen för kunskapsstyrningen. Frågor av typen ”hur många liv har du räddat idag?” får Mats Bojestig till sig i många olika sammanhang.

– Det är en djupt allvarlig fråga och jag tror att vi kommer att rädda liv tack vare det stora engagemang som finns i landet för detta arbete. Vi behöver ha tålamod för att göra det i ett nationellt gemensamt system där det jobbar kanske 300 000 människor bara i regionerna med dessa frågor. Vi behöver vara uthålliga för att lyckas, säger Mats Bojestig.

Vad blir de viktigaste frågorna för styrgruppen under 2020?

– Att följa och säkra att insatserna ger resultat och leder till verklig förbättring och bära hem frågorna till våra respektive sjukvårdsregioner, fortsätta stärka samverkan med patientrepresentanter, kommuner och myndigheter och se till att kunskapsstyrningssystemet harmoniserar med andra stora omställningar inom vården såsom nära vård.

Kontakt

För frågor om kunskapsstyrningssystemet, kontakta kunskapsstyrning-vard@skl.se

Varje nationellt programområde och nationell samverkansgrupp har processtöd kopplat till sig. Processtöden är kontaktpersoner för respektive grupp och finns med kontaktuppgifter via länkarna.

Nationella programområden

Nationella samverkansgrupper

Om kunskapsstyrningssystemet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!