Publicerad: 30 april 2020

Stämma av rekommendationer för covid-19

Rekommendationerna för behandling av covid-19 är många. Det är viktigt att avsändaren är tydlig.

Många aktörer arbetar med att ta fram olika kunskapsstöd, rutiner och rekommendationer för behandling i samband med covid-19. Risken är stor att det sker dubbelarbete och att det blir otydligt vem som är avsändare och vad som egentligen gäller. Regionerna som vårdgivare ska kunna stå bakom att rekommendationerna används i vården. Styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) har därför beslutat att följande gäller för rekommendationer och liknande som kommer från andra aktörer än myndigheterna:

  • Rekommendationer syftande till att skydda personal ska, för att kunna tillmätas betydelse i vården, ha regionerna som avsändare och vara avstämda med ansvariga för vårdhygien inom regionerna.
  • Rekommendationer syftande till att bedriva god vård ska vara avstämda med våra nationella programområden för att regionerna som vårdgivare ska kunna stå bakom att de används i vården.
  • Riktlinjer som inte uppfyller ovanstående betraktas som allmänna bidrag till kunskapsutvecklingen i samhället.

- Vi i SKS vill uppmana er att kontakta de professions- och specialistföreningar ni samarbetar med och föra en dialog om hur framtagandet av olika kunskapsstöd och rekommendationer relaterade till Covid-19 ska ske. På så sätt kan vi kan bäst ta tillvara alla de positiva initiativ som tas fram under rådande omständigheter och stödja implementeringen, säger Mats Bojestig, ordförande Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen publicerar löpande stöd, vägledning och information om covid-19 för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården. Nytt material läggs ut allt eftersom det tas fram. Materialet kommer också att hela tiden uppdateras eftersom ny kunskap om covid-19 tillkommer löpande.

Socialstyrelsen om covid-19

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!