Publicerad: 11 december 2019

Ny rutin för regional representation i nationella arbeten inom informatik

Från om med hösten 2019 är den nationella samverkansgruppen (NSG) för strukturerad vårdinformation vägen in för dig som söker regionala representanter och kompetens till nationella initiativ och arbeten inom informatik. 

– Med den nya rutinen vill vi säkra att personer med rätt kompetens deltar i arbeten och att regionernas medarbetares tid används på ett effektivt sätt. Det ger också en överblick för nationella arbeten som regionerna är engagerade i och en möjlighet att prioritera bland engagemangen, berättar Patrik Sundström, ordförande NSG strukturerad vårdinformation. 

Hur funkar rutinen, och vad är nytt?

– Alla som önskar regionala resurser och kompetens i nationella arbeten inom informatik och strukturerad vårdinformation ska kontakta NSG strukturerad vårdinformation med förfrågningar. Hör av dig till:

strukturerad-vardinformation@skr.se

– Tidigare har aktörer som drivit nationella arbeten efterfrågat resurser direkt från regionerna eller personerna de vill ha med i en grupp. Innan de nya rutinerna sätter sig kan det kanske fortfarande ske. Om du får en förfrågan om deltagande i arbete för dig eller en medarbetare på en enhet du ansvarar för så hänvisar du förfrågan till NSG strukturerad vårdinformation. Vi kommer att titta på alla förfrågningar och återkoppla till frågeställaren angående eventuellt deltagande i arbete och vem/vilka från regionerna som deltar.  

När börjar den nya rutinen att gälla?

– Det nya rutinen började att gälla från och med hösten 2019.

Vem har bestämt det?

– NSG strukturerad vårdinformation har fått det samordnande uppdraget av Sveriges regiondirektörer som ser ett behov av att samla regionerna i frågor som rör strukturerad vårdinformation, och att se till att resurser används effektivt i utvecklingsarbeten.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!