Publicerad: 15 mars 2019

Stärkt regionsamverkan för medicinteknik

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att rekommendera regionerna att ansluta sig till en samverkansmodell för medicinteknik.

Meddelande från SKL:s styrelse, Etablering av en samverkansmodell för medicinteknik (PDF, nytt fönster)

Det innebär att aktivt medverka i denna, att verka för att dess intentioner uppfylls och att fatta de beslut som behövs.

Sedan tio år har regionerna en framgångsrik samverkan för ordnat införande av nya läkemedel och 2014 etablerades den nuvarande samverkansmodellen för läkemedel. Nu föreslås regionerna att gå vidare och starta en liknande samverkan inom det medicintekniska området och för medicintekniska produkter, inom ramen för kunskapsstyrningssystemet. Syftet med modellerna är ytterst detsamma - en god och jämlik vård och kostnadseffektivt användande av nya produkter.

Förslaget innebär att samverkansmodellen förbereds under 2019 och går i drift fr.o.m. 2020. Huvudinriktningen är att skapa en gemensam samverkansplattform och regiongemensam process för införande av ett urval av nya medicintekniska produkter, där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms stor.

Ett region­gemensamt agerande med mer samordnade beslut kan leda till att bra produkter kommer patienterna till nytta snabbare, men också begränsad användning av produkter som inte bör användas alls. Modellen ger även möjlighet till annan strukturerad samverkan inom det medicintekniska området, även på sjukvårdsregional nivå.

Gemensamt agerande

Samverkansmodellen är början på ett nytt sätt att arbeta tillsammans inom medicinteknikområdet och utgår i huvudsak från regionernas egna resurser, vilket kräver att regionerna aktivt använder sin befintliga kunskapsorganisation och sina experter. Eftersom samverkan sker inom kunskapsstyrningssystemet är berörda myndigheter, t.ex. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, viktiga samverkanspartners.

Inom samverkan föreslås inrättandet av ett medicintekniskt råd, en rekommenderande systerfunktion till det nuvarande NT-rådet, en beredningsfunktion som koordinerar, bereder, kommunicerar och följer upp regiongemensamt agerande, samt ett upphandlingsprojekt med fokus på strategisk upphandlingssamverkan inom medicinteknikområdet och mer precist ordnat införande.

SKL uppmanar respektive region att senast 15 maj 2019 anmäla till SKL hur rekommendationen behandlas.

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!