Publicerad: 9 december 2019

Nationell stödfunktion

Vid SKR finns den nationella stödfunktionen för regioners system för kunskapsstyrning.

Stödfunktionens övergripande uppdrag är att:

 • bidra till ett likartat arbetssätt inom strukturen
 • säkra strukturens inre samverkan
 • stödja samverkansgrupperna och beredningsgruppen
 • skapa mötesplatser och tillhandhålla plattform för informationsspridning
 • vara ett administrativt stöd till styrgruppen, inklusive en sekreterarfunktion
 • hantera processen för verksamhetsplan och budget
 • säkra SKR-representation där det bör/ska finnas
 • bidra med kompetens i drift, förvaltning och utveckling inom de olika program- och samverkansområdena
 • ge strategiskt och operativt kommunikationsstöd.

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!