Publicerad: 27 november 2019

Webbutbildning, att leda för bästa möjliga vård

För att underlätta för ledningsgrupper i det strategiska arbetet med att förbättra de kliniska resultaten har Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram en webbutbildning: Att leda för bästa möjliga vård.

Att leda för bästa möjliga vård

Utbildningen innehåller två delar:

  • En självskattning där ni i ledningsgruppen genom några korta frågor kan kartlägga er gemensamma utgångspunkt inför ert arbete med förbättringar.
  • En grundläggande guide till förbättringsledning för användning på ledningsgruppsmöten.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!