Publicerad: 18 oktober 2019

Kunskapsstöd inom stroke

Det sedan tidigare etablerade programrådet för stroke identifierar förbättringsområden, inventerar kunskapsunderlag och kartlägger goda exempel inom strokevården. Här samlas beslutsstöd som tagits fram av det nationella programrådet för stroke.

Stroke är en av Sveriges största folksjukdomar. Cirka 25 000 personer får stroke varje år, vilket beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor varje år. Det finns stor potential att förebygga stroke genom förändrade levnadsvanor samt att med snabb och rätt sjukvård möjliggöra för fler att återgå till ett liv utan komplikationer efter en stroke.

Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi - reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke

Beslutsstöd Trombolys och trombektomi - reperfusionsbehandling efter ischemisk stroke

Beslutsstödet gäller för akut utredning på sjukhus av akuta strokesymtom. Det är till för att stödja personalen i akutvården vid utredning och behandling av patienter framförallt inom den akuta strokevården. Akutbehandling med intravenös trombolysbehandling vid ischemisk stroke hos vuxna kan medföra stor patientnytta.

Trombektomi vid stroke, jämlik vård

För att stödja ett ordnat införande av trombektomi vid ischemisk stroke och med målet att få en jämlik tillgång till trombektomi har Nationella programrådet för stroke fått i uppdrag att se över upptagningsområden och transportvägar till landets sex trombektomicentrum, liksom tillgången till neurointerventionister. Rapporten vänder sig i första hand till sjukvårdshuvudmännen och de inom professionerna som vårdar och behandlar patienter med stroke. Förhoppningen är att rekommendationerna och slutsatserna i rapporten ska kunna stödja ett ordnat införande av jämlik trombektomi i landet och bidra till kvalitetsförbättringar inom strokevården.

Trombektomi vid stroke

Beslutsstöd, Körkort efter stroke/TIA

Beslutsstöd Körkort efter stroke/TIA är under uppdatering.

Instruktionsfilm NIH strokeskala (NIHSS)

Instruktionsfilm NIH Strokeskala (NIHSS)

Kort instruktionsfilm vars syfte är att underlätta en likformig tillämpning av NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) i Sverige. Målgruppen för filmen är de personalkategorier som tar hand om strokepatienterna när de kommer in akut till slutenvården.

Manual NIHSS

Manual NIHSS beställs i fickformat från Riksstroke på adressen info@riksstroke.org

Manual NIHSS (PDF, öppnas i nytt fönster)

Manual för tillämpning av NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale).

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!