Publicerad: 27 november 2019

Nationella arbetsgrupper

Nationella programområden (NPO) tillsätter nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika områden och vid behov för specifika frågor. NAG bistår NPO i att utföra dess uppdrag. Arbetet stödjs av processledaren för aktuell NPO samt av stödfunktion vid SKR.

I de nationella arbetsgrupperna finns respektive sjukvårdsregion representerad av experter inom primär- och specialistvård. Jämn könsfördelning ska eftersträvas och grupperna ska ha en multiprofessionell sammansättning med representation från både primärvård och specialistvård. Även representanter för kvalitetsregister och vårdprogram, patientföreträdare och eventuell kommunrepresentant ska finnas med.

Sammansättningen av gruppens medlemmar är viktig för att patients perspektiv och vårdkedjan i största möjliga mån ska speglas i arbetssättet och prioriteringar som görs både i NAG och NPO.

Tidigare etablerade programråd blir NAG

Sedan tidigare finns det nationella programråd som har arbetat med kunskapsstyrning och att ta fram kunskapsstöd inom flera områden. Kunskapsstöd framtagna i dessa grupper finns länkade under respektive NPO på sidan Nationella programområden.

Alla programrådens arbete, erfarenheter och producerade kunskapsstöd förvaltas nu i landstings och regioners system för kunskapsstöd. Det innebär bland annat att vissa programråd övergår till att bli en NAG i ett NPO. Dessa är diabetes, astma/KOL, stroke och strama.

Film om de nationella arbetsgrupperna

Lars Rosengren, ordförande nationell arbetsgrupp stroke, om vilken nytta han ser av det arbete som gruppen åstadkommit.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!