Publicerad: 19 februari 2020

Levnadsvanearbete och kunskapsstyrning

Målet för det nationella levnadsvanerådet är att levnadsvanor ska ingå som en naturlig del i hälso- och sjukvården, i arbetet med prevention och behandling av kroniska sjukdomar.

Det finns en positiv utveckling mot bättre hälsa i befolkningen, mer hälsosamma levnadsvanor och högre medellivslängd. Samtidigt ökar skillnader som finns mellan olika grupper i befolkningen. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är de levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Sedan tidigare finns ett nationellt programråd för levnadsvanor som samarbetade med de tidigare nationella programråden för astma/KOL, diabetes och stroke. Programrådets arbete är nu en del av regioners system för kunskapsstyrning och går under namnet "Nationellt levnadsvaneråd".

Insatserna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, det vill säga tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Framgångsfaktorer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetschefer och medarbetare i regioner. Syftet med skriften är att erbjuda stöd och ge inspiration för fortsatt arbete med rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
I skriften beskrivs faktorer som kan bidra till ett framgångsrikt arbete med rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården.

Skriften Ohälsosamma levnadsvanor - Framgångsfaktorer för prevention och behandling

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!