Publicerad: 18 oktober 2019

Kunskapsstöd inom Strama

Strama ska bidra till att uppnå en antibiotikaanvändning som i minsta möjliga mån driver resistensutvecklingen framåt och som samtidigt inte leder till underbehandling eller att patienter kommer till skada.

Strama, samverkan mot antibiotikaresistens

För att nå en rationell användning av antibiotika är det viktigt att föra ut aktuella behandlingsrekommendationer till förskrivare. Behandlingsrekommendationer behöver uppdateras löpande och grundas på studier och vetenskapliga rön.

En god dialog med partners som har resurser för nödvändiga studier och internationellt erfarenhetsutbyte är nyckelfrågor. Strama arbetar aktivt inom dessa områden.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!