Publicerad 1 september 2021

SIP-samordnare utbildning

På flera håll i landet utbildas nu SIP-samordnare med uppdrag att strategiskt och/eller operativt samordna arbetet med SIP. SKR har tagit fram en kostnadsfri utbildning med nio filmer.

Det är viktigt att SIP-samordnare utbildas trots rådande restriktioner kring fysiska möten. SKR har därför skapat filmer som hjälper er som utbildar SIP-samordnare i verksamheterna. Filmerna fokuserar bland annat på syftet med SIP och lagstiftning och kan tillsammans med era regionala/lokala överenskommelser, riktlinjer och rutiner kring samverkan utgöra en bra grund för blivande SIP-samordnare.

Utbildning Att stödja arbetet med SIP

Utbildningen heter" Att stödja arbetet med samordnad individuell plan (SIP)" och består av en inledande film samt åtta följande avsnitt.

 • Inledning: Tio år med SIP
 • Avsnitt 1: Utbildningsintroduktion och syftet med SIP
 • Avsnitt 2 : SIP i HSL, SoL och LUS
 • Avsnitt 3: God kvalitet
 • Avsnitt 4: Delaktighet och uppföljning
 • Avsnitt 5: God samverkan vid komplexa situationer
 • Avsnitt 6: Implementering och SIP-stödjare
 • Avsnitt 7: SKR:s stödmaterial för utbildning och information
 • Avsnitt 8: Förstudie om hinder och framgångsfaktorer för SIP

Digitalt diskussionsmöte

 • Efter att SIP-samordnare tagit del av SKR:s utbildning kan ett uppföljande digitalt möte planeras in. Mötet hålls av representanter från SKR. Under mötet finns möjlighet att ställa frågor om filmernas innehåll och diskutera utmaningar. Ett digitalt möte om två timmar kostar 1 800 kronor för SKR:s medlemmar.

Så här gör Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen genomför under 2020-2021 en satsning på att utbilda SIP-stödjare digitalt. Med hjälp av filmerna i "Att stödja arbetet med samordnad individuell plan (SIP)" samt regionalt framtagna filmer och instruktioner formar de ett utbildningspaket som sprids digitalt och vänder sig till SIP-stödjare inom region och kommun. SIP-stödjarutbildning består av fyra steg :

 1. Utvalt material för introduktion av SIP
 2. Utbildningsfilmerna: Att stödja arbetet med samordnad individuell plan (SIP)
 3. Fem regionala filmer
 4. Kompletterande digitalt möte för frågor och erfarenhetsutbyte - representanter från Jämtland Härjedalen samt SKR.

De fem regionala filmerna har följande tema:

 • SIP-stödjare - bakgrund till varför funktionen SIP-stödjare införs i regionen, SIP-stödjarens uppdrag, fortsatt stöd efter utbildningen,
 • Regionala SIP-dokument - SIP-foldrar (barn, vuxna), kallelseblankett, SIP-blankett, utvärderingsblankett, SIP-manualer (barn, vuxna)
 • IT-stödet - Hur dokumenteras exempelvis samtycke, kallelse, plan?
 • Att hålla i ett SIP-möte - Vad är viktigt att tänka på innan, under och efter mötet?
 • Brukarperspektivet - Hur är det att få en SIP? Vad bör professionen tänka på?

Kontakt

För att ta del av utbildningarna som SKR tagit fram med tillhörande bildspel eller vid bokning av kompletterade digitalt möte skicka in en förfrågan via formuläret Kontakta SKR nedan.

För mer information om hur Jämtland Härjedalens arbetar med att utbilda SIP-stödjare kontakta Elsy Bäckström eller Jan Persson som båda arbetar inom Region Jämtland/Härjedalen.

elsy.backstrom@regionjh.se
jan.persson@regionjh.se

Informationsansvarig

 • Karin Lindström
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR