Publicerad: 27 november 2019

Region­samverkan inom medicinteknik

SKR:s styrelse rekommenderar regionerna att gemensamt etablera en samverkansmodell för medicinteknik. Samverkan inom läkemedelsområdet är förebild och arbetet är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Rekommendationen innebär att en samverkansmodell för medicinteknik förbereds under 2019 och går i drift fr.o.m. 2020. Huvudinriktningen är att skapa en gemensam samverkansplattform och regiongemensam process för införande av ett urval av nya medicintekniska produkter, där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms stor. Regionernas föreslås ansluta sig till samverkan.

Ett region­gemensamt agerande med mer samordnade beslut kan leda till att bra produkter kommer patienterna till nytta snabbare, men också begränsad användning av produkter som inte bör användas alls. Modellen ger även möjlighet till annan strukturerad samverkan inom det medicintekniska området, även på sjukvårdsregional nivå.

Inom samverkan föreslås inrättandet av ett medicintekniskt råd, en rekommenderande systerfunktion till det nuvarande NT-rådet, en beredningsfunktion som koordinerar, bereder, kommunicerar och följer upp regiongemensamt agerande, samt ett upphandlingsprojekt med fokus på strategisk upphandlingssamverkan inom medicinteknikområdet och mer precist ordnat införande.

På regionernas uppdrag och tillsammans med den nationella arbetsgruppen för medicinteknik leder SKR arbetet med att utveckla samverkan inom medicinteknik.

Styrelsebeslut: Stärkt regionsamverkan för medicinteknik

Bakgrund

Sedan tio år har regionerna en framgångsrik samverkan för ordnat införande av nya läkemedel och 2014 etablerades den nuvarande samverkansmodellen för läkemedel. 2017 beslutade regionerna om en handlingsplan och ett antal åtgärder för att etablera en tätare samverkan inom även det medicintekniska området, med målet att uppnå ett mer samordnat införande av nya medicintekniska produkter och metoder.

Syftet med modellerna är ytterst detsamma - en god och jämlik vård och kostnadseffektivt användande av nya produkter.

Besluten togs utifrån SKR:s förstudie "Samordnat införande av medicinteknik".

Förstudie: Samordnat införande av medicinteknik

Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård

Genomförandeprojekt pågår

Sedan 2018 pågår ett genomförandeprojekt och ett nätverk med kontaktpersoner i regionerna har bildats. En sjukvårdsregionalt sammansatt nationell arbetsgrupp för medicinteknik utarbetar tillsammans med projektet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) på processer och rutiner för den blivande samverkansmodellen.

TLV:s medicinteknikuppdrag

Den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik utgör styrgrupp för arbetet.

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik

Under försöksverksamhet har NT-rådet beslutat om ett fåtal rekommendationer inom det medicintekniska området.

NT-rådets medicintekniska rekommendationer

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Projektledare
  • Björn Liljekvist
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!