Publicerad: 25 februari 2020

Fråga och svar

Vad händer vid remiss till primärvården från den specialiserade vården?

En remiss från specialiserad vård med ett nytt hälsoproblem och som inte har tagits om hand där, innefattas i den förstärkta vårdgarantin. Ett exempel är om en patient på en ortopedmottagning får problem med magen och remitteras till primärvården.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!