Publicerad: 25 februari 2020

Fråga och svar

Vad gäller för beslut om provtagning inför läkarbesök – är det medicinsk bedömning?

Ett exempel är om en patient ringer om trötthet och en sköterska bedömer att patienten ska träffa en läkare men behöver ta prover inför besöket.

Enkelt uttryckt: utgå från patienten. Om patienten har ett nytt hälsoproblem och det finns ett vårdprogram där provtagning ingår inför läkarbesök, sker den medicinska bedömningen vid läkarbesöket och då det också behöver finnas provsvar. Läkarbesöket ska då ske inom vårdgarantitiden, 3 dagar, och vårdcentralen ska alltså göra det möjligt för patienten att ta proverna inför besöket.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!