Publicerad: 25 februari 2020

Fråga och svar

Vilka yrkesgruppers medicinska bedömningar ingår i den förstärkta vårdgarantin?

Yrkesgrupper med legitimation, inklusive kuratorer, följs upp inom den förstärkta vårdgarantin. AT-läkare följs upp som läkarbesök och PTP-psykologer som psykologbesök.

I den utökade uppföljningsmodellen följs alla yrkesgrupper upp, undantaget medicinsk service. Yrkeskategorierna särskiljs genom Socialstyrelsens KVÅ-koder (klassifikation av vårdåtgärder). Om det saknas en tydlig KVÅ-kod för en viss yrkeskategori, placeras den i gruppen Övrigt.

Om en kod för legitimerad yrkeskategori saknas, krävs en komplettering i KVÅ-registret, något som SKR i så fall kan påtala för Socialstyrelsen.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!