Publicerad: 25 februari 2020

Fråga och svar

Vad är en kvalificerad brevkontakt och hur ska den rapporteras?

Begreppet brevkontakt omfattar även elektroniska brev. Det finns kontakter som ska rapporteras och kontakter som inte ska rapporteras.

Kontakt som ska rapporteras:

  • Vårdkontakten ersätter ett öppenvårdsbesök.
  • Behandlingsansvarig gör en medicinsk eller psykiatrisk bedömning och fattar beslut om behandling, ändring av pågående behandling eller om ytterligare utredning.

Kontakter som inte ska rapporteras:

  • Upplysningar, information och råd (kallelse, information om förberedelser inför kommande vårdkontakt)
  • Sjukskrivning (förlängning av sjukskrivning för tidigare kända problem, utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär)
  • Recept, hjälpmedel (förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning för sedan tidigare kända problem, utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär)
  • Utlåtande, svar (delgivning av medicinskt utlåtande eller av undersökningsresultat, inklusive remissvar och provsvar)

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!