Publicerad: 25 februari 2020

Fråga och svar

Hur räknas kontakter via chat, brev och telefon?

Chat eller annan form av e-tjänst som ersätter eller motsvarar ett traditionellt enskilt öppenvårdsbesök, innehållsmässigt och tidsmässigt, rapporteras som ett distansbesök. Detta gäller även om svaret inte levereras i realtid.

Kontakt via telefon eller brev som ersätter eller motsvarar ett traditionellt enskilt öppenvårdsbesök, innehållsmässigt och tidsmässigt, rapporteras som telefon- eller brevkontakt.

Observera att det enbart är kontakter som avser kvalificierad hälso- och sjukvård och som dokumenteras i journalen, som ska redovisas.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!