Publicerad: 25 februari 2020

Fråga och svar

Hur görs rapporteringen vid teambesök?

När det gäller definitioner och rapportering, är det VI 2000 som är utgångspunkten (Verksamhetsindelning 2000, som lades fast våren 2000 av dåvarande Landstingsförbundet).

Enligt VI 2000 redovisas teambesök som ett besök hos respektive hälso- och sjukvårdspersonal.

VI 2000

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!