Publicerad: 25 februari 2020

Fråga och svar

Vad är målvärdet för medicinsk bedömning?

När det gäller målvärdet för den utökade vårdgarantin för hur stor andel av patienterna som ska ha fått en medicinsk bedömning, finns det inget annat än 100 procent som gäller. Detta är också reglerat i hälso- och sjukvårdslagen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!