Publicerad: 18 mars 2020

Fråga och svar

Från vilket datum gäller vårdgarantin vid remiss?

När en remiss kommer in, finns flera olika datum att förhålla sig till och som i sin tur påverkar hur de 3 dagarnas vårdgaranti ska räknas – beslut om remiss, ankomstdatum för remiss eller bedömningsdatum. Men det datum som ska vara utgångspunkten är beslut (vårdbehovsbedömning) om att patienten behöver fortsatt kontakt. Det vill säga när remissen bedöms.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!